ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Η Διατροφή ειδικά στις μέρες μας κι ειδικά για τα ελληνόπουλα που θεωρούνται τα πλέον παχύσαρκα παιδιά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γι αυτό το λόγο την επιλέγουμε ως θέμα προς επεξεργασία συχνά στο νηπιαγωγείο

Ένα σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε σε νηπιαγωγείο της Μύρινας Λήμνου σε συνεργασία με τις συναδέρφους και τα παιδιά αποκόμισαν πολλά!!

Δείτε το!

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ.doc (6,6 MB)